21. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

21. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

Sopot–Ulcinj 2018

PRZEJDŹ DO ZAPISÓW ON-LINE
Historia

Pomysł zorganizowania mistrzostw zrodził się wśród studentów geografii Uniwersytetu Warszawskiego zrzeszonych w Kole Naukowym Studentów Geografii tej uczelni. To oni zorganizowali pierwszą edycję imprezy pod nazwą Mistrzostwa Geografów w Podróżowaniu Autostopem. Zawody te wygrali studenci tego kierunku z Gdańska, którzy podjęli się zorganizowania kolejnych dwóch edycji mistrzostw. W 2001 r. impreza zmieniła nazwę na Akademickie Mistrzostwa w Podróżowaniu Autostopem co umożliwiło start autostopowiczom również z innych kierunków. W tych latach organizatorem zawodów było Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Gdańskiego, a kierownikami poszczególnych edycji Krzysztof Kopeć i Michał Witkiewicz. W 2002 r. organizację zawodów przejęła nowopowstała organizacja – Polski Klub Przygody. W tym też roku postanowiono zmienić nazwę na Międzynarodowe Mistrzostwa w Podróżowaniu Autostopem, co wiązało się z chęcią podkreślenia międzynarodowej obsady zawodów. Ostatnia zmiana nazwy miała miejsce rok później. Od 2003 r. mistrzostwa przyjęły obecną nazwę – Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe i od tego momentu rozgrywane są w obecnej formule, stając się inspiracją dla innych wyścigów tego typu w kraju i zagranicą.

W czasie organizowanych przez nas kolejnych edycji zawodów brali w niej udział autostopowicze z: Polski, Chin, Kazachstanu, Turcji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji, Francji, Rumunii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Holandii, Czech, Słowacji i Ukrainy.

WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI: