19. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

19. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

Sopot–Zadar 2016

Kontakt

OFICJALNY EMAIL MISTRZOSTW:
info@mistrzostwaautostopowe.pl

—–

KIEROWNIK MISTRZOSTW:
Barbara Zajączkiewicz
zajaczkiewicz@klubprzygody.pl

—–
KOORDYNATORZY MISTRZOSTW:
Adrian Narloch
Michał Kaszuba

—–

PREZES POLSKIEGO KLUBU PRZYGODY:
Michał Witkiewicz
witkiewicz@klubprzyody.pl