19. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

20. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

Sopot–Barcelona 2017

PRZEJDŹ DO ZAPISÓW ON-LINE

O imprezie

1. PODSTAWOWE INFORMACJE:
Nazwa imprezy: 20. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe Sopot – Barcelona 2017
Oficjalne języki: polski i angielski

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniach 29 kwietnia–3 maja 2017 roku na trasie z Sopotu do Barcelony.

3. CELE MISTRZOSTW:

4. ORGANIZATOR:
Polski Klub Przygody
80-526 Gdańsk, ul. Gwiazdowskiego 20
e-mail: info@klubprzygody.pl, www.klubprzygody.pl

5. SZTAB ORGANIZACYJNY:
Michał Witkiewicz – prezes Polskiego Klubu Przygody
tel. kom. 604 139-931
e-mail: witkiewicz@klubprzygody.pl

Barbara Zajączkiewicz – kierownik ds. sponsoringu i PR
tel. kom. 501 027-641
e-mail: zajaczkiewicz@klubprzygody.pl

Adrian Narloch – kierownik ds. logistyki
tel. kom. 506 536-352
e-mail: narloch@klubprzygody.pl

Angelika Freimut – członek komitetu organizacyjnego

Jolanta Jurewicz – członek komitetu organizacyjnego

Aleksandra Lasek – członek komitetu organizacyjnego

Monika Singpiel – członek komitetu organizacyjnego

Maciej Stachal – członek komitetu organizacyjnego

Paweł Szkutnik– członek komitetu organizacyjnego

Grażyna Szymańska – członek komitetu organizacyjnego

Krzysztof Stangel – członek komitetu organizacyjnego

Patryk Wąsowicz – członek komitetu organizacyjnego

6. UCZESTNICY I WYPOSAŻENIE:
W mistrzostwach mogą brać udział drużyny dwuosobowe, składające się z zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia.

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać odpowiednie ubranie na różne warunki atmosferyczne, namiot, karimatę, śpiwór, dużą porcję humoru, cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy na obranej przez siebie trasie.

Uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia na czas trwania wyścigu.

7. BAZA ZAWODÓW W POLSCE (Sopot):
Sopot, Skwer Kuracyjny (muszla koncertowa przy sopockim molo)

8. BAZA ZAWODÓW W HISZPANII (Barcelona):
Informacja na temat lokalizacji bazy w Barcelonie zostanie podana uczestnikom na starcie w dniu 29 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00.

9. OPŁATA STARTOWA:
W wysokości:

Płatności należy uiszczać poprzez system Przelewy24 w momencie rejestracji zawodników (link generowany automatycznie) lub wpłatę na konto Polskiego Klubu Przygody (Bank Pekao SA, PL 05 1240 1242 1111 0010 4023 8387). Wpłaty na konto należy dokonać maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska i imienia oraz nr ID nadanego przez system w momencie rejestracji.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

10. UBEZPIECZENIE
Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia NNW na cały czas trwania zawodów.

Organizatorzy rekomendują ubezpieczenia jednego ze sponsorów – ERV, które jest dostępne do kupienia on line na stronie www.MistrzostwaAutostopowe.pl.

Chcesz zakupić polisę on-line? Kliknij w ten link –> Ubezpieczenie ERV

Uczestnicy mogą ubezpieczyć się również we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela.

Honorowane będzie również posiadanie karty EKUZ, kart ISIC, GO25, ITIC, EURO<26, Planeta Młodych, polisy studenckiej/szkolnej, z zakładu pracy itp. ważnej poza granicami RP.

W przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie na starcie trzeba będzie okazać ważną polisę NNW bądź inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Osoby bez ubezpieczenia nie zostaną dopuszczone do startu w mistrzostwach bez możliwości zwrotu wpisowego.

11. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:
29 kwietnia 2017 (sobota)
od 8.30 – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu w Sopocie,
8.30 – 10.30 – praca sekretariatu mistrzostw,
11.00 – start uczestników,

30 kwietnia 2017 (niedziela)
od 16.00 – praca sekretariatu mistrzostw w Barcelonie;

3 maja 2017 (środa)
11.00 – uroczyste zakończenie zawodów w bazie rajdu w Barcelonie.

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

13. KLASYFIKACJA:
Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie w następujących kategoriach:

14. NAGRODY:

15. ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszeniowy dostępny od 1 marca 2017 r. na oficjalnej stronie imprezy (www.MistrzostwaAutostopowe.pl) należy wypełnić najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2017 roku. Do wypełnienia niezbędne jest podanie nazwy drużyny oraz imienia i nazwiska, adresu zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail dla każdego z zawodników. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez zawodników dane do formularza.

Limit miejsc ograniczony jest do 500 osób!

Wszelkie problemy z wpisami w formularzu zgłoszeniowym należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl

16. ZMIANA DANYCH:
Organizator dopuszcza zmianę danych osobowych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym do 18 godzin przed startem.

Wszelkie zmiany w formularzu należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników, a także danych osób do umieszczenia w ich miejsce.

17. REZYGNACJA:
Rezygnację z udziału z mistrzostw można dokonać wysyłając maila pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl do 18 godzin przed startem z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Materiały startowe zostaną przesłane na wskazany adres za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie świadczenia nie będą przysługiwać.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

19. INFORMACJE DODATKOWE:
Oficjalne forum imprezy:
www.facebook.com/mmautostop

Sekretariat:
e-mail: info@MistrzostwaAutostopowe.pl

Do zobaczenia na starcie !!!