19. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

19. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe

Sopot–Zadar 2016

O imprezie

1. PODSTAWOWE INFORMACJE:
Nazwa imprezy: 19. Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe Sopot – Zadar 2016
Oficjalne języki: polski i angielski

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniach 30 kwietnia–3 maja 2016 roku na trasie z Sopotu do Zadaru.

3. CELE MISTRZOSTW:

4. ORGANIZATOR:
Polski Klub Przygody
80-526 Gdańsk, ul. Gwiazdowskiego 20
e-mail: info@klubprzygody.pl, www.klubprzygody.pl

5. SZTAB ORGANIZACYJNY:
Barbara Zajączkiewicz – kierownik zawodów, tel. kom. 501 027-641
e-mail: zajaczkiewicz@klubprzygody.pl

Michał Witkiewicz – prezes Polskiego Klubu Przygody, tel. kom. 604 139-931
e-mail: witkiewicz@klubprzygody.pl

Adrian Narloch – szef logistyki w Sopocie

Michał Kaszuba – szef logistyki w Zadarze

Jolanta Jurewicz – członek komitetu organizacyjnego

Patryk Wąsowicz – członek komitetu organizacyjnego

Aleksandra Lasek – członek komitetu organizacyjnego

Dominika Watkowska – członek komitetu organizacyjnego

Natalia Kobiela – członek komitetu organizacyjnego

Angelika Freimut – członek komitetu organizacyjnego

6. UCZESTNICY I WYPOSAŻENIE:
W mistrzostwach mogą brać udział drużyny dwuosobowe, składające się z zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia.

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać odpowiednie ubranie na różne warunki atmosferyczne, namiot, karimatę, śpiwór, dużą porcję humoru, cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy na obranej przez siebie trasie.

Uczestnicy mistrzostw są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia na czas trwania wyścigu.

7. BAZA ZAWODÓW W POLSCE (Sopot):
Sopot, Skwer Kuracyjny (muszla koncertowa przy sopockim molo)

8. BAZA ZAWODÓW W CHORWACJI (Zadar):
Informacja na temat lokalizacji bazy w Zadarze zostanie podana uczestnikom na starcie w dniu 30 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00.

9. OPŁATA STARTOWA:

W wysokości:

Płatności należy uiszczać poprzez system TPay (aktywny link podczas zapisów) lub wpłatę na konto Polskiego Klubu Przygody (Bank Pekao SA, PL 05 1240 1242 1111 0010 4023 8387). Wpłaty na konto należy dokonać maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia, „jednak nie później niż do 25.04.2016. W tytule przelewu prosimy o podanie następujących informacji: „MMA – imiona i nazwiska zawodników”.
„UWAGA! Wydłużony termin przyjmowania wpłat do 29.04.2016 r.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

10. UBEZPIECZENIE
Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia NNW na cały czas trwania zawodów.

Organizatorzy rekomendują ubezpieczenia jednego ze sponsorów – ERV, które jest dostępne do kupienia on line na stronie www.MistrzostwaAutostopowe.pl.

Uczestnicy mogą ubezpieczyć się również we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela.

Honorowane będzie również posiadanie polisy ISIC, EURO<26, studencka/szkolna, z zakładu pracy itp. ważnego poza granicami na RP.

W przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie na starcie trzeba będzie okazać ważną polisę NNW.

Osoby bez ubezpieczenia nie zostaną dopuszczone do startu w mistrzostwach bez możliwości zwrotu wpisowego.

11. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:
30 kwietnia 2016 (sobota)
od 8.30 – przyjmowanie uczestników w bazie rajdu w Sopocie,
8.30 – 10.30 – praca sekretariatu mistrzostw,
11.00 – start uczestników,

1 maja 2016 (niedziela)
od 12.00 – praca sekretariatu mistrzostw w Zadarze;

3 maja 2016 (wtorek)
12.00 – uroczyste zakończenie zawodów w bazie rajdu w Zadarze.

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

13. KLASYFIKACJA:
Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie w następujących kategoriach:

14. NAGRODY:

15. ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszeniowy dostępny od 1 kwietnia 2016 r. na oficjalnej stronie imprezy (www.MistrzostwaAutostopowe.pl) należy wypełnić najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2016 roku. Do wypełnienia niezbędne jest podanie nazwy drużyny oraz imienia i nazwiska, adresu zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail dla każdego z zawodników. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez zawodników dane do formularza.

Limit miejsc ograniczony jest do 500 osób!
„UWAGA! Wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń do 29.04.2016 r. lub wyczerpania limitu miejsc.”

Wszelkie problemy z wpisami w formularzu zgłoszeniowym należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl

16. ZMIANA DANYCH:
Organizator dopuszcza zmianę danych osobowych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym do 18 godzin przed startem.

Wszelkie zmiany w formularzu należy zgłaszać pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników, a także danych osób do umieszczenia w ich miejsce.

17. REZYGNACJA:
Rezygnację z udziału z mistrzostw można dokonać wysyłając maila pod adres: info@MistrzostwaAutostopowe.pl do 18 godzin przed startem z informacją na temat numeru zarejestrowanego zespołu oraz imion i nazwisk zawodników. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Materiały startowe zostaną przesłane na wskazany adres za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w terminie świadczenia nie będą przysługiwać.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

19. INFORMACJE DODATKOWE:
Oficjalne forum imprezy:
www.facebook.com/mmautostop

Sekretariat:
e-mail: info@MistrzostwaAutostopowe.pl

Do zobaczenia na starcie !!!